Vánoční soutěž 2019 Fotopátračky s vydavatelstvím Zoner Press

 

 

Pravidla

 

1. Organizátor soutěže

 

Organizátory soutěže jsou vydavatelství Zoner Press a server Fotopatracka.cz.

 

 

2. Pravidla soutěže

 

Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu soutěžního období na webových stránkách soutez.fotopatracka.cz.

 

 

3. Komu je soutěž určena?

 

a) Tato soutěž je určena všem autorům starším patnácti let, s výjimkou zaměstnanců organizátorů a jejich rodinných příslušníků. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89//2012, občanský zákoník.

b) Podmínkou účasti je registrace autora fotografií na webu www.fotopatracka.cz

c) Každý autor může do soutěže přihlásit maximálně 3 fotografie, jejichž je autorem a k nimž má veškerá práva

 

 

4. Jak se soutěže platně zúčastnit?

 

Soutěž bude probíhat od 16.11.2019 do 18.12.2019. Soutěžní fotografie zasílejte prostřednictvím webových stránek www.fotopatracka.cz.

 

Soutěžící fotografie musí splňovat následující kritéria:

-       soubor o maximální velikosti 8 MB

-       tématem fotografie jsou lidi

 

5. Ceny

 

Vítěz obdrží:

-       Poukázka na knihy dle vlastního výběru z produkce vydavatelství Zoner Press v hodnotě 1.000 Kč

-       e-kniha dle vlastního výběru z nabídky vydavatelství Zoner Press

-       1 kniha jako překvapení z vydavatelství Zoner Press

-       roční PRO členství na Fotopátračce v hodnotě 600 Kč + 200 kreditů

 

Druhý v pořadí:

-       Poukázka na knihy dle vlastního výběru z produkce vydavatelství Zoner Press v hodnotě 800 Kč

-       e-kniha dle vlastního výběru z nabídky vydavatelství Zoner Press

-       1 kniha jako překvapení z vydavatelství Zoner Press  

-       400 kreditů na Fotopátračce

 

Třetí v pořadí:

-       Poukázka na knihy dle vlastního výběru z produkce vydavatelství Zoner Press v hodnotě 500 Kč

-       e-kniha dle vlastního výběru z nabídky vydavatelství Zoner Press

-       1 kniha jako překvapení z vydavatelství Zoner Press  

-       200 kreditů na Fotopátračce.

Soutěžící na 4. až 10. místě obdrží: 

-       Kupon na slevu 100 Kč ze snížené internetové ceny v objednávce na www.zonerpress.cz 

-        50 kreditů na Fotopátračce.

 

Výhry nejsou soudně vymahatelné a nelze je směnit za peníze.

 

 

6. Výherce

 

Vítěze určí porota složená ze zástupců serveru Fotopatracka.cz a vydavatelství Zoner Press.

 

 

7. Souhlas se zpracováním osobních údajů, informace o správci osobních údajů a schválení pravidel

 

 

a)    Účastí v soutěži dávají soutěžící  organizátorům v souladu s přímo vykonatelným Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, mailová adresa a telefonní číslo, které organizátorům v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo čerpáním výhry poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely organizátorů a to na dobu 3 let; souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, název obce bydliště ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách organizátorů, pokud bude toto užití v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení výherců. Soutěžící zároveň vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a jenom k výše uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených organizátory.

 

b)    Odvolání tohoto souhlasu před ukončením doby trvání soutěže má za následek vyřazení ze soutěže.

 

c)     Zveřejněním zaslaných příspěvků nevzniká účastníkům soutěže jakýkoli nárok na honorář. Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s jejími podmínkami s tím, že organizátor je oprávněn uveřejnit jména, případně příspěvky, a zpracovat osobní data pro marketingové účely a zaslání výher, a to až do odvolání souhlasu.

 

d)    V souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 mají účastníci soutěže právo: a) svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením předaným správci, b) na přístup ke svým osobním údajům, c) na opravu nepřesných osobních údajů (pokud se budete domnívat, že osobní údaje zpracované u správce jsou nepřesné), d) na výmaz svých osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování, e) podat stížnost u Úřadu pro ochranu pro ochranu osobních údajů.

 

e)    Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají z výše uvedeného zákona a nařízení v bodě a) zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.

 

f)     Správce osobních údajů je Fotopátračka s.r.o., IČ:24157121 se sídlem  Praha - Holešovice, Argentinská 702/1, PSČ 17000. Pro komunikaci ohledně ochrany osobních údajů můžete využít emailový kontakt: info@fotopatracka.cz

 

g)    Organizátor si vyhrazuje právo na změnu pravidel soutěže, délku trvání, jakož i na zrušení soutěže. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

 

h)    Zasláním fotografie účastník potvrzuje, že je autorem fotografie a disponuje veškerými právy k této fotografii.

 

8. Vyřazení ze soutěže

 

Organizátoři jsou oprávněni vyřadit ze soutěže fotografie

 

-       jejichž obsah nebo forma mohou poškodit jejich jméno

-       porušují zákony ČR nebo jsou v rozporu s dobrými mravy

-       není-li soutěžící jejich autorem

-       které nesplňují pravidla soutěže

 

 

 

V Praze dne 15.11.2019